PHP infoBoard v.5 PERFECT
www.siam55.com
 

เลี้ยงปลาทอง
เลี้ยงปลาทอง

http://www.khonrakpla.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=86441&Ntype=4

เลี้ยงปลาทองไม่ยากเลย article

     ปลาทองเป็น ปลาที่รู้จักกันดีในชื่อว่าปลาเงินปลาทอง เป็นปลาสวยงามประเภทแรก ๆ ที่มีคนนิยมเลี้ยงกันมาก การเลี้ยงไม่ยุ่งยาก ซื้อหาได้ทั่วไป ปลาทองเป็นปลาที่อยู่ในวงศ์ ไซไพร์นิดี้ Cyprinidae เป็นปลาที่อยู่ในตระกูลเดียวกับ ปลาไน , ปลาตะเพียน และปลาคาร์พ จัดเป็นปลาวงศ์ใหญ่ที่สุด มีชนิดของปลาอยู่กว่า 2000 ชนิด ปลาทองมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า คาราเซียส ออราตัส Carassius auratus หรือมีชื่อเรียกทางภาษาอังกฤษว่า โกลด์ฟิช Goldfish เป็นที่รู้จักกันดีในประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศถิ่นฐานดั่งเดิมของปลาทอง แต่ก่อนชาวจีนนิยมเลี้ยงปลาไน หรือปลาหลีฮื้อ ไว้เพื่อเป็นอาหาร แต่เกิดการกลายพันธุ์เปลี่ยนลักษณะรูปร่างออกไปจากเดิม บางท่านอาจคิดว่าจะเป็นไปได้หรือนี่ ปลาทองเกิดจากการผ่าเหล่าจากปลาไน และนั้นก็คือความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ ครั้งก่อนชาวจีนจำแนกปลาทองออกเป็น 2 ประเภท คือ ปลาทองที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ เรียกว่า ไชยู Chi yu และปลาทองที่เลี้ยงไว้ตามบ้าน เรียกว่า ชินไชยู Chin chi yu ปลาทองที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาตินั้นมีสีเทาไม่สวยงามเหมือนปลาทองที่เลี้ยง ไว้ตามบ้านที่มีสีสันสวยงามกว่า ชาวจีนเป็นชนชาติแรกที่รู้จักปลาทองและเป็นชาติแรกที่เริ่มเพาะพันธุ์ปลาทอง แต่ทั้งนี้ไม่ทราบได้ว่าเริ่มเพาะพันธุ์กันตั้งแต่เมื่อใด จากการที่เพาะเลี้ยงกันเป็นเวลานานได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยมา จากการคัดสายพันธุ์ที่ดูแปลกและสีสันที่สดใส  ปลาทองเป็นปลาที่นิยมแพร่หลาย ไปจนทั่วประเทศจีน ไม่ว่าคนจีนจะย้ายถิ่นฐานไปที่ใดก็จะนำปลาทองติดสอยห้อยตามไปด้วย เพราะความเชื่อด้าน ฮวงจุ้ย และการที่ปลาสามารถป้องกันภัยให้ผู้เลี้ยงได้

    

                                             ปลาทองพันธุ์ ชูบุงกิน Shubunkin                  ปลาทองพันธุ์ โคเม็ท Comet

การแพร่หลายของปลาทองได้ขยาย ไปในต่างประเทศ จากการที่คนจีนอพยพย้ายถิ่นฐาน และจากการที่ประเทศจีนได้มีการติดต่อทำการค้ากับต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทวีปเอเซียด้วยกัน เช่น ญี่ปุ่น อินเดีย ไทย เป็นต้น อีกทั้งยังแพร่ไปยังทวีปยุโรป และทวีปอเมริกา ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ปลาทองเป็นที่สนใจแพร่หลายไปทั่วเพราะความแปลกใหม่ทั้ง รูปทรงสีสัน  จากวิวัฒนาการของปลาทองเองและการพัฒนาของนักเพาะพันธุ์ รวมถึงภูมิประเทศที่เพาะเลี้ยง มีการคัดสายพันธุ์ใหม่ ๆ เพาะพันธุ์เรื่อยมาทำให้ปลาทองมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากทั้งด้านลักษณะ รูปทรง และสีสันที่มีความฉูดฉาดมากขึ้น ปลาทองเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย โตไว กินอาหารได้ทั้งพืช และสัตว์ แม้กระทั้งอาหารสำเร็จรูป ท่าที่คิดจะเริ่มเลี้ยงปลาสวยงามไว้ดูเล่น ขอแนะนำปลาทองเป็นจุดเริ่มต้น ใส่โหลเล็ก ๆ ไว้ดูเล่นสักตัวสองตัวครับ

ปลาทอง รันชู Rancyu

 ลักษณะหางของปลาทอง

           

                                           ( 1 )                           ( 2 )                           ( 3 )                          ( 4 ) 

     ปลาทองแต่ดั่ง เดิมนั้นมีหางเป็นหางสองแฉกเหมือนปลาไน เรียกว่าหางซิว ( 1 ) Single tail ซึ่งปัจจุบันยังพบเห็นได้ในปลาทองบางสายพันธุ์ เช่นปลาทองพันธุ์ โคเม็ท และ ชูบุงกิน เป็นต้น ส่วนปลาทองที่มีหางเป็นแฉกและครีบแยกจากกันตามแนวบนของครีบหาง เรียกว่า หางสี่ หรือหางผีเสื้อ ( 3 ) Double tail ส่วนปลาทองที่มีครีบหางคล้ายหางผีเสื้อแต่ครีบด้านบนติดกันนั้น เรียกว่าเวบเทล ( 4 ) Wab tail ซึ่งยังไม่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการ มักเรียกปนกับหางผีเสื้อ ถ้าหากครีบหางด้านบนมีอันเดียวและครีบด้านล่างมีสองแฉก เรียกว่า หางสาม ( 2 ) Tripod tail ซึ่งไม่นิยมเลี้ยงกันเพราะถือเหมือนว่าเป็นปลาทองที่พิการไม่ถูกลักษณะ ปลาทองที่มีหางเป็นแฉกอย่างถูกต้องแล้วจำเป็นที่จะต้องมีครีบทวารประกอบด้วย ( ครีบที่อยู่ด้านใต้ครีบหางเหนือรูทวาร )  และจะต้องมีครีบทวารที่แยกออกจากกัน และถ้าไม่มีครีบทวารเลยถือว่าปลาทองนั้นไม่สมบูรณ์  ปลาทองบางสายพันธุ์ไม่ มีครีบหลัง เช่น ปลาทองพันธุ์หัวสิงห์ ยังจำต้องมีครีบทวารอยู่ด้วยจึงจะถือว่าเป็นปลาทองที่ ดี 

    

                                                     ปลาทองพันธุ์เกล็ดแก้ว                                 ปลาทองพันธุ์เล่ห์ 
  No Image ผู้โพส : เลี้ยงปลาทอง
สถานะ : ทั่วไป

Reply : [ เลี้ยงปลาทอง ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
7/11/2009 - 11:40
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

 

การเลี้ยงสัตว์ ชิดต่างๆ

การเลี้ยงไก่

การเลี้ยงหมู

การเลี้ยงปลาดุก

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

การเลี้ยงไก่ชน

การเลี้ยงกระต่าย วิธีการเลี้ยงกระต่าย

การเลี้ยงเป็ด

การเลี้ยงแพะ

การเลี้ยงหมูป่า

การเลี้ยงหนูแฮมเตอร์

การเลี้ยงไก่พื้นเมือง วิธีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง

เลี้ยงปลาทอง

วิธีเลี้ยงปลาดุก

อุปกรณ์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ร้านขายอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์

การเลี้ยงไก่ไข่

การเลี้ยงปลาหมอสี

การ เลี้ยง นก กระจอกเทศ

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ การเลี้ยงปลาดุกในบ่อขน..

การเลี้ยงปลาบู่

การเลี้ยงนกกระทา

การเลี้ยงจระเข้

การเลี้ยงไก่พม่า

การเลี้ยงหมูหลุมแบบเกษตรธรรมชาติ

การเลี้ยงหนูแกสบี้
 
  No Image หัวข้อ : 0352-1 (No. 1)
ผู้โพส : admin สถานะ : ผู้ดูแล

Reply Number 1 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 1
8/11/2009 - 11:57
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

หัวข้อ : 0352-1 | ตอบ : 1 | เลขหน้า : 1 ถึง 1


  เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : เลี้ยงปลาทอง หัวข้อรวม